بسمه تعالی * جناب آقای مهندس کورسرئیس محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایرانموضوع : پاویون ج.ا.ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته عراق (بغداد) سلام علیک احتراما باستحضار میرساند. پیرو مجوز صادره شماره ۴۱۸۷۱ / ۴۲۰ / ۹۷ مورخ ۷/۹/۱۳۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران مرکز نمایشگاهی، بازاریابی.....
نوشته : پاویون ج.ا.ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته عراق (بغداد) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...