جلسه دوازدهم بررسی پیش*نویس استانداردBS EN 13411 "سربکسل ها برای طناب های سیم فولادی" با حضور جمعی از خبرگان صنعت وشرکت*های بازرسی در روزهای شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۷ برگزار و پیش*نویس اولیه از ابتدا بازنگری و اصلاحات مورد نیاز در متن اعمال گردید.
نوشته جلسه دوازدهم بررسی پیش*نویس استانداردBS EN 13411 “سربکسل ها برای طناب های سیم فولادی” اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...