رؤسای محترم تشکل های اقتصادیبا سلام و احترام عطف به نامه داخلی شماره ۹۸/ ۹۸ الف د مورخ* ۲۷/ ۰۱ / ۹۸ جناب آقای دکتر وردی نژاد، مدیر محترم پروژه چین اتاق تهران، به اطلاع می رساند هفته گذشته بانک کونلون چین در خصوص روش و محدوده ارائه خدمات آن بانک به مشتریان خود (ایرانیان.....
نوشته نامه بانک کونلون چین در خصوص روش و محدوده ارائه خدمات آن بانک به مشتریان خود (ایرانیان) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...