مدیرکل استاندارد فارس: ۳۰۰۷ گواهی استاندارد آسانسور در استان فارس صادر شده است به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد فارس مرتضی رهنما گفت: در ۷۵۱۷ بازرسی*های انجام شده توسط کارشناسان و شرکت*های همکار این اداره کل در سال ۹۷، تعداد ۳۰۰۷ گواهی برای آسانسورهای استان صادر شده است. وی.....
نوشته مدیرکل استاندارد فارس: ۳۰۰۷ گواهی استاندارد آسانسور در استان فارس صادر شده است اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...