در ایران روز ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی*ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است. دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است. روزی که یادآور ازخودگذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغال*گران متجاوز پرتغالی بعد از ۱۱۷ سال تسلط جابرانه* بر سواحل جنوبی کشور (۲۱.....
نوشته ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...