نوشته بیست و هشتمین جلسه کارگروه اصلاح پیش نویس استاندارد EN81-20 در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ برگزار شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...