روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی و جنوب کرمان موضوع : سهمیه اولیه سازمان های استانی و فرآیند ثبت سفارش بدون انتقال ارز از محل مصوبه شماره ۱۴۱۷۳۵ مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ هیئت محترم وزیران با سلام و احترام پیرو تفاهمات صورت گرفته با معاونت محترم امور صنایع برای سهمیه های استانی، قواعد و.....
نوشته ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رقم کمتر از ۳۰ هزار دلار برای مواد اولیه و قطعات و ملزومات خط تولید مجاز شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...