بسمه تعالی بدینوسیله از حضور مسئولانه و آگاهانه همکاران در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران کمال تشکر و قدردانی را داشته و آرزوی توفیق روز افزون برای همکاران عزیز و اعتلای صنعت آسانسور ایران را از درگاه ایزد منان خواستارم. ** فرید کورس رئیس هیئت مدیره
نوشته تشکر ریاست هیئت مدیره سندیکا از اعضابعلت مشارکت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...