جلسه هشتم کمیسیون فنی استاندارد "سربکس ها برای طناب های سیم فولادی" برگزار و زیر بندهای مربوط به آزمون تولید و دستورالعمل های آزمون تولید و معیار پذیرش بررسی واصلاح شد.
نوشته جلسه هشتم کمیسیون فنی استاندارد “سربکس ها برای طناب های سیم فولادی” اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...