اعضای گرانقدر سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با سلام و احترام در پی درخواست*های مکرر شما اعضای فهیم نسبت به معرفی نامزدهای اصلح از سوی سندیکای آسانسور ایران در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به* استحضار می*رساند؛ براساس تکلیف خود و طبق دوره*های گذشته موضوع را در دستور کار هیئت مدیره قرار.....
نوشته اعلام حمایت سندیکا از گروه پیشگامان تحول در انتخابات آتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...