جلسه هفتم کمیسیون فنی تدوین استاندارد "سر بکسل ها برای طناب های سیم فولادی" مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ برگزار شد. در این جلسه زیر بندهای مربوط به آزمون ضربه شارپی و معیارهای پذیرش برای انجام آزمون نوعی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. خاطر نشان میگردد این استاندارد بزودی و پس از تدوین کامل کلیات پیش نویس.....
نوشته جلسه هفتم کمیسیون فنی تدوین استاندارد “سر بکسل ها برای طناب های سیم فولادی” مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ برگزار شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...