بسمه تعالی به اطلاع اعضای محترم می*رساند پایش آمار عملکرد وب سایت رسمی سندیکا (به ادرس www.iseei.net) در طول دوره نهم هیئت مدیره **نشان دهنده افزایش چشم گیر از ۱۵٫۰۰۰ بازدید در دی ماه ۹۶ به ۲۰٫۰۰۰ بازدید در دی ماه ۹۷ می*باشد. که در این مدت به طور متوسط روزانه حدود ۶۰۰ نفر بازدید.....
نوشته تبلیغات در سایت سندیکا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...