نوشته مناقصه بانک کارآفرین درخصوص سرویس و نگهداری ۶ دستگاه آسانسور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...