جلسه چهارم و پنجم *بررسی پیش*نویس استانداردBS EN 13411 **“سربکسل ها برای طناب های سیم فولادی” با حضور جمعی از خبرگان صنعت وشرکت*های بازرسی در روزهای شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ و ۰۶/۱۱/ ۹۷ برگزار و بندهایی از این پیش*نویس بررسی و تدوین شد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات برای اتصالات انتهائی قلاب گوه.....
نوشته جلسه چهارم و پنجم بررسی پیش*نویس استاندارد “سربکسل ها برای طناب های سیم فولادی” در روزهای شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ و ۰۶/۱۱/ ۹۷ برگزار شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...