بیست و چهارمین جلسه بررسی و اصلاح پیش*نویس استاندارد BS EN 81-20 “مربوط به مقررات ایمنی آسانسورهای حمل نفر و بار” با حضور جمعی از خبرگان صنعت آسانسور، شرکت های بازرسی و سازمان ملی استاندارد در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ برگزار و بندهایی از این پیش نویس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. این.....
نوشته بیست و چهارمین جلسه بررسی و اصلاح پیش*نویس استاندارد BS EN 81-20 “مربوط به مقررات ایمنی آسانسورهای حمل نفر و بار” برگزار شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...