اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت حق عضویت سالانه اعضا بسمه تعالی اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ عطف به نامه شماره ۴۳/۱۱۷۳۶/ص مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص معرفی اعضای معتبر و صاحب نام تشکل ها جهت چاپ دایرکتوری اتاق ایران و ارائه به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی.....
نوشته اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت حق عضویت سالانه اعضا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...