بنام خدا جلسه کمیسیون تدوین پیش*نویس استاندارد BS EN 81-58 ششمین جلسه بررسی پیش*نویس استانداردBS EN 81-58:2018 **“مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسورها- بررسی و آزمون*ها- آزمون مقاومت در برابر آتش درهای طبقات” با حضور جمعی از خبرگان صنعت آسانسور، شرکت*های بازرسی و سازمان ملی استاندارد در روز سه*شنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ برگزار و بندهایی از.....
نوشته بررسی استاندارد EN81-58 در جلسه کمیسیون فنی مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...