جناب آقای مهندس کورس ریاست محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران سلام علیکم احتراما به استحضار میرساند پیرو مجوز صادره شماره ۹۷/۴۲۰/۴۱۸۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ سازمان توسعه تجارت ایران مقرر گردیده است مرکز بازاریابی و صادرات کالاهای ایرانی در بغداد، در محل سایت نمایشگاه های بین المللی آن شهر ایجاد گردیده و نمایشگاه های.....
نوشته نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران در عراق ۱۳ لغایت ۱۶ اسفند اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...