نوشته برگزاری جلسه “نوآوری سازمانی و تعامل با استارت آپ ها” روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۹ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...