عضویت اعضا در شرکت تعاونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اعمال تغییرات اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی * بسمه*تعالی * جناب آقای مهندس عرب زاده رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی آتیه صنعت آسانسور و پله برقی با سلام و احترام؛ پیرو مصوبه ششمین جلسه هیئت مدیره* مورخه ۹۶/۱۱/۲۴ در خصوص تشکیل شرکت.....
نوشته عضویت اعضا در شرکت تعاونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اعمال تغییرات اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...