از کلیه وارد کنندگان قطعات آسانسور ، آسانسور پکیج و پله برقی درخواست می گردد مدارک ثبت نمایندگی رسمی شرکت های خارجی را جهت تسریع در امر واردات کالاهایشان و تامین نیار بازار حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۶/۱۰ به سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران ارایه فرمایند.

More...