طول عمر مورد انتظار از آسانسورها 25 تا 30 سال است که به دلیل استفاده نادرست این مدت بسیار کاهش یافته است .آسانسورهای نو یا قدیمی ،نیاز به بازرسی مرتب نگهداری تنظیم و بعضا روغن کاری داردو اغلب مدیران ساختمان ناچارند بین تعمیر و نگهداری آسانسور و بودجه ساختمان تعادل برقرار کنند. دستگاههای حیاتی ساختمان مانند آسانسورها نیاز به سرویسی دارند که قابل اطمینان باشد که هم از مشکلات جلو گیری کند و هم به هنگام مواجه شدن با یکی از مشکلات سریع ایراد رفع شود . باید توجه داشت اگر عواملی مانند مدت خرابی،نارضایتی بهره بردار و خدمات پیشگیرانه را در نظر بگیریم،ارزانترین قرارداد تعمیر و نگهداری همواره باعث کاهش هزینه ها در بلند مدت نخواهد شد. بطور کلی میتوان گفت هرچه خدمات پیشگیرانه جامعتر و کاملتر باشند تجهیزات عملکرد بهتری خ واهند داشت و از اتفاقات ناگهانی هزینه ساز کاسته خواهد شد . یک قرارداد تعمیر و نگهداری کامل با شرکت های مناسب صاحب صلاحیت از تعمیرات اساسی و تعویض زود هنگام قطعات جلوگیری می کند و میتواند عمر آسانسور های ساختمان را بالا ببرد اما متاسفانه دیده می شود که معمولا این قراردادها دارای نواقص و با اشخاص حقیقی بصورت توافقی با مبالغ پائین بسته میشود که اطمینان بخش نخواهد بود معمولا این افراد دارای مهارت کافی برای این امر نیستند و د رتمام ساعات شبانه روز نیز در دسترس نیستاند . یک فرد توانائی حضور در چند ساختمان را در یک زمان ندارد . حالتی را در نظر بگیرید که موقعیتی اضطراری در دو ساختمان متفاوت تحت پوشش این شخص رخ داده است. همچنین این افرادی تجهیزاتی که نیاز به تعویض دارند را در انبار خود ندارند و باید در صورت نیاز از بازار تهیه کنند.طبق مقررات در حال بازنگری، یک قرارداد تعمیر و نگهداری قراردادی است با شخصی حقوقی ( شرکت مناسب صاحب صلاحیت) که وی را متعهد به بازدید دوره ای روغن کاری تنظیم تعویض قطعه و انجام دادن تست های ایمنی برای آسانسورها و تست سالیانه آنها برای اطمینان از کارکرد ایمن آسانسور می کند.یک قرارداد تعمیر و نگهداری خوب از جهات مختلف سود آور است :1-از سرمایه گذاری اصلی که خود آسانسور است حفاظت می کند یعنی با انجام دادن خدمات پیشگیرانه نیاز به تعمیرات اساسی را کاهش میدهد.2-اگربا شرکت مناسبی قرارداد بسته شود،میتوان در زمان مناسب برای به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کرد.3- مهمتر از همه افزایش ایمنی است. اگرچه نمیتوان جلوی همه حوادث را گرفت اما با یک قرارداد تعمیر و نگهداری خوب میتوان از ایمنی دستگاه مطمئن شد و قطعات در زمان طولانی تری مستهلک خواهند شد.


3. پوشش دادن همه جوانب


باید توجه داشت که وظیفه تعمیرو نگهداری بین مدیریت ساختمان و شرکت تامین کننده خدمات مشترک است و هردو طرف در قبال کارکرد بهینه و ایمن تجهیزات مسئول هستند. شرکت تامین کننده خدمات موظف به در اختیار گذاشتن تجربه نیروی کار و قطعات است و مدیریت ساختمان وظیفه نگهداری محیط اطراف اسانسور را که شامل کف و دیوارهای اطراف اسانسور است را دارد و همچنین باید بصورت مرتب از کارکرد درست آسانسور مطمئن شود. به دلیل اینکه مدیریت ساختمان به منزله چشم و گوش ساختمان است باید همواره گوش به زنگ شرایط ناامن باشد و در صورت مواجه شدن با این شرایط شرکت تامین کننده قطعات را مطلع سازد و دستگاه را تا رفع ایراد از مدار خارج کنند . به عنوان مدیرساختمان یا یک شهروند وظیفه شناس بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشیم :


· درصورت مشاهده استفاده نادرست از تجهیزات به شخص خاطی هشدار داده شود.


· اگر آسانسور در تراز طبقه توقف نکند احتنال پاگیر شدن و زمین خوردن یا برخورد با دیواره کابین آسانسور وجود دارد.


· از کارکرد درست درها اطمینان حاصل شود و دقت شود که با فشار اضافی بسته نشوند.


· توجه به نیاز افراد معلول و مسن


در صورت کارکرد غیر عادی و باسروصدا بهتر است با شرکت تامین کننده خدمات در میان گذاشته شود و در صورت احساس خطر و ناامنی بهتر است آسانسور به صورت صحیح تا رفع ایراد خاموش شود. یکی از اقدامات پیشگیرانه که برعهده مدیریت ساختمان است حفظ درست محیط آسانسور است که باعث کاهش احتمال خرابی می گردد. تمیز نگهداشتن داخل کابین تمیز کردن سیل دربها و نوردهی مناسب راهروها و داخل کابین از این موارد هستند. دسترسی به موتورخانه نیز باید محدود باشد زیرا در داخل موتورخانه تجهیزات الکتریکی در حال کار هستند و قطعات متحرک مکانیکی وجود دارند. در داخل موتورخانه هیچ تجهیزاتی به غیر از تجهیزات مختص به آسانسور نباید وجود داشته باشد.بسیاری از آسانسورها از سیستم نرم افزاری بر پایه کامپیوتر اختصاصی استفاده میکنند که نیازمند ابزارهای خاص برای نگهداری و تعمیر هستند که فقط تولید کننده توان فراهم کردن آن ها را دارد.این بدین معنی است که :مشتری فقط می تواند ازشرکت فروشنده به عنوان نگهدارنده استفاده نماید و ممکن است مبلغ بالاتری به صورت ماهیانه پرداخت کند یا اگر قصد استفاده از شرکت دیگری را دارد باید مطمئن شود که نرم افزار سازگار با آن آسانسور را داشته باشد.


4. نتیجه گیری


در نهایت برای انتخاب یک شرکت تامین کننده خدمات برای تعمیر و نگهداری آسانسور باید شرکتی را انتخاب کرد که همواره و در تمام ساعات شبانه روز در دسترس باشد و در ساعات کاری خرابی های جزئی پیش آمده را در همان روز رفع کند. در هنگام انتخاب باید دقت کرد که تامین کننده این خدمات دارای تجربه و افراد فنی کافی باشد . افرادی که بتوانند مشکلات الکتریکی،الکترونیکی و مکانیکی سیستم را تشخیص بدهند و توانائی رفع آن را داشته باشند.یک شرکت قوی باید قطعات یدکی را همواره موجود داشته باشد: نه فقط قطعات کوچک پر مصرف را ،بلکه قطعات بزرگ را نیز داشته باشد. شرکت باید با شما در تماس بوده و شما را در جریان نحوه کارکرد آسانسور قرار دهد و پس از هر بازدید کارهای صورت گرفته در آن مرحله را گزارش دهد.علاوه بر این باید این توانائی را داشته باشد که شما را در جهت سرمایه گذاری برای همگام شدن با تکنولوژی جدید راهنمائی کند تا ایمنی بالاتری حاصل شود.