🔰رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت*های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، *در سال دوم این محدودیت کمتر می*شود و در سال سوم در صورتی که مالیات*شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.

More...