رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سود بالای تسهیلات پرداختی به بخش تولید گفت: واحدهای تولیدی امروزه به نوعی به کارمند بانک تبدیل شده اند زیرا پرداخت سودهای بالای بانکی را عهده دارند و در نهایت زمین می خوردند.

More...