علت افت معاملات در بازار مسکن | اقتصاد آنلاین// // محمد وطن*پور اظهار کرد: در شش ماه اخیر و در شرایطی که معاملات مسکن مقداری افزایش یافته بود، قیمت*ها روند صعود نسبی را در پیش گرفت که این افزایش منجر به از دست رفتن تعداد اندک مشتریان شد و دیدیم که در مهرماه تعداد معاملات ...

More...