اطلاعیه عدم اجرای کارهای اجرتی بسمه تعالی اعضای محترم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با سلام و احترام بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران و شاغلین محترم صنعت آسانسور و پله برقی می رساند، همانطور که استحضار دارید در شیوه نامه صدور پروانه طراحی و مونتاژ و ماده یک آن و همچنین پروانه های ...

More...