اعضای محترم سندیکا احتراما به اطلاع می رساند بر اساس درخواست سندیکا و با پیگیری دبیر محترم کمیته فنی و استاندارد جناب آقای شکاری و موافقت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران جهت ثبت نام در سایت برای نوبت بازرسی مقرر گردید اعضای محترم حق انتخاب از دو شرکت بازرسی را داشته باشند. […]
The post اطلاعیه مهم – فراهم شدن امکان انتخاب شرکت بازرسی در هنگام ثبت نام appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...