با توجه به این موضوع که نصب آسانسور در ساختمان*ها در دهه هشتاد شمسی الزام شده است، همچنان بسیاری از ساختمان های قدیمی موجود در کشور، فاقد آسانسور می باشند. در صورت نصب آسانسور در اینگونه ساختمان ها تامین بعضی از شرایط استاندارد ملی آسانسور ۱-۶۳۰۳ *به علت محدودیت های ساختمانی امکان پذیر نمی باشد......
نوشته جلسه چهارم کمیسیون فنی تدوین استاندارد آسانسورهای مسافربر و باربر جدید در ساختمان های موجود BS EN 81-21:2018 با حضور اعضای تدوین تشکیل شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...