۱- بررسی حسابهای مالی و گزارش حسابرسی عملکرد سال ۹۴ سندیکا در هیئت مدیره ۲- بررسی و تمدید پروانه تعدادی از اعضاء
The post در سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره توافق سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با انجمن تولیدکنندگان قطعات آسانسور مورخ ۹۵/۰۲/۱۲ appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...