جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهدی میراشرفی رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی باسلام به منظور جلوگیری از خروج ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای از کشور، صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک.....
نوشته ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...