خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در این دوره آموزشی فرم مورد نظر را تکمیل نموده و همراه با فیش واریزی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۲۴ دیماه به دبیرخانه سندیکا ارسال نمائید.
نوشته برگزاری دوره پنجم آموزش نرم افزار لیفت دیزاینر ۲۰۱۵ در دو سطح مقدماتی و پیشرفته از تاریخ ۲۷ دیماه اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...