به کلیه همکاران متخصص و زحمت کش آسانسور و پله برقی در سراسر کشور خداوند را شاکریم که تلاش مستمر نمایندگان شما و درایت و همیت شما همکاران در روز ۲۴ مهر به بار نشست و این افتخار را نصیب هیئت مدیره نمود که گامی ارزشمند در جهت اعتلای صنعت آسانسور برداشته و پاسخی به.....
نوشته پیام تبریک ریاست هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران به مناسبت تشکیل اتحادیه آسانسور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...