مطابق اطلاعیه اداره کل استاندارد استان تهران، آخرین فرصت اخذ تاییدیه از سامانه سیبا ۳۰ مهرماه ۹۷ با سلام احتراما پیرو درخواست شرکت های بازرسی و سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و به منظور رسیدگی به پرونده های باقی مانده سامانه سیبا، آخرین فرصت برای تعیین تکلیف این پرونده ها تا ۳۰ مهرماه.....
نوشته مطابق اطلاعیه اداره کل استاندارد استان تهران، آخرین فرصت اخذ تاییدیه از سامانه سیبا ۳۰ مهرماه ۹۷ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...