گروه بنگاه*ها : با وجود دریافت موافقت*های اولیه درخصوص تشکیل اتحادیه مستقل برای بخش آسانسور کشور، این بخش بسیار فنی و حساس دارای یک اتحادیه مستقل نیست. عباس ابریشمی، نایب*رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران؛ با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: به رغم توضیحات داده شده، نهادهای مسوول ابتدا با ایجاد.....
نوشته خلأ اتحادیه مستقل برای صنعت آسانسور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...