به اطلاع اعضای محترم میرساند، پیرو فراخوان برگزاری انتخابات همزمان اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی، محل های اخذ رای در سراسر کشور به شرح جدول ذیل می باشد. تاریخ برگزاری انتخابات: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت شروع انتخابات: ۱۰:۰۰ ساعت پایان انتخابات: ۱۲:۰۰ شایان ذکر است جهت شرکت در انتخابات همراه داشتن اصل پروانه.....
نوشته اطلاعیه مهم در خصوص مکان و زمان برگزاری انتخابات همزمان اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...